Arbetsdagar

Planerade arbetsdagar samt andra viktiga datum för LMK medlemmar.

Föranmälan önskas till Bengt Nordin Tel:070-299 20 54, Morgan Wass 073-0770503 Alternativt finns även en anmälningslista att fylla i inne i hamnkontoret.

 • 8/5 LMK:s ajournerade årsmöte. Kl. 15.00. Restaurang Stället Ludvika
 • 14/5 Arbetsdag vid hamnen. 09.00 – 14.00. Behovet är minst 22 personer för att iordningställa bryggor och övriga arbetsuppgifter denna första arbetsdag.
  09.00 Kort presentation vilka vi är och vilken brygga/båt ”jag” tillhör.
  Uppdelning arbetsuppgifter, info hålltider för vår arbetsdag.
  Föranmälan till Bengt eller Morgan eller lista vid hamnkontoret så vi kan förbereda/planera arbetet.
  Lättare förtäring vid hamnen står klubben för.
  Ansvariga
  Bengt Nordin Tel:070-299 20 54, Morgan Wass 073-0770503
  Arbetsuppgifter:

  • Återmontage av upptagna spiror på E och F bryggan. 6 personer (2st arbetslag om 3 personer)
  • Olja in B och F bryggorna. (4 personer).
  • Rengöring/utsättning av livbojar samt brandsläckare. (2 person).
  • Montage av nyinköpta fågelskrämmor (12st) (2 personer).
  • Justering av gruskanten vid piren Lyviken (2 personer).
  • Städning och omstrukturering av miljöstationen samt sjöbodarna/båthusen vid hamnen (4 personer).
  • Medtag gärna egna verktyg då vi får bättre snurr på aktiviteterna då, det gäller skruvdragare, olika typer av hylsnycklar och fasta nycklar, mejslar.
  • Ansvarig för förtäring (2 personer).
  • Åtgärda klubbens lilla aluminium eka (Oskwig) så det går att
  • sitta i den utan att få kläder förstörda av färg. (2 personer)

 

 • 15/5 Utsättning av sjömärken. Behov är 3 personer/arbetstillfälle.
  Tid på båten ca 5h/utsättning.
  Ansvarig: Mats Norell med arbetsbåt.
  Föranmälan till Mats Norell eller lista vid hamnkontoret så vi kan förbereda/planera arbetet
 • 21/5 Sjösättning vid Lyvikshamnen. Personal från styrelsen deltager.
 • 22/5 Utsättning av sjömärken. Behov är 3 personer/arbetstillfälle.
  Tid på båten cirka 5h/utsättning
  Ansvarig: Mats Norell med arbetsbåt.
  Föranmälan till Mats Norell eller lista vid hamnkontoret så vi kan förbereda/planera arbetet
 • 29/5 Utsättning av sjömärken. Behov är 3 personer/arbetstillfälle.
  Tid på båten cirka 5h/utsättning.
  Ansvarig: Mats Norell med arbetsbåt.
  Föranmälan till Mats Norell eller lista vid hamnkontoret så vi kan förbereda/planera arbetet
 • 5/6 Utsättning av sjömärken. Behov är 3 personer/arbetstillfälle.
 • Tid på båten cirka 5h/utsättning.
  Ansvarig: Mats Norell med arbetsbåt.
  Föranmälan till Mats Norell eller lista vid hamnkontoret så vi kan förbereda/planera arbetet
 • 19/6 Arbetsdag vid hamnen. Lättare förtäring vid hamnen står klubben för.
  Ansvariga:
  Bengt Nordin Tel:070-299 20 54, Morgan Wass 073-0770503
  Arbetsuppgifter:

  • Uppföljning av reståtgärder efter arbetsdag 14/5
  • Underhåll av fastigheten ”varvet”.
  • Städning av området varvet.
  • Eventuellt underhåll vid lövön som planeras av lövöfogdarna.
  • Ytterligare arbetsuppgifter kommer att föras på allt eftersom.
 • 2022-?-?: Sista arbetsdagens datum återkommer styrelsen med.
  • Upptagning av spiror
  • Färdigställande av hamnområdet inför vintern.

Vi hoppas på en fin dag och möjlighet att möta våra medlemmar.

Styrelsen

Utdrag ur klubbens ordningsregler.

Varje medlem som innehar brygg-, båthus eller uppställningsplats är skyldig att deltaga vid minst en arbetsdag (4 timmar). Om medlem inte kan deltaga på ordinarie arbetsdag skall detta anmälas till hamnchef för anvisning om alternativt arbetstillfälle.

Väder

Sponsorer

Länkar

 • Båtunionen
 • Dalarnas Båtförbund
 • Ludvika segelsällskap