Varvet

Möjlighet att hyra plats i varvet vid Lyviken för medlemmar.

Varvet har nu fått en ansiktslyftning med lite ny utrustning. Här finns möjlighet att hyra in sig för underhåll på båt eller andra detaljer till båten.

Nedan är några bilder från varvet samt bifogat kontraktet som ingås med varvsfogde då plats hyres.

 

Kontrakt mellan Ludvika motorbåtsklubb och hyresgäst vid varvet.

 • Planerade åtgärder:_________________________________________________
 • Hyresperiod._______________________________________________________
 • Namn:_____________________________________________________________
 • Adress:____________________________________________________________
 • Telefon:____________________________________________________________
 • Mailadress:_________________________________________________________
 • Båtplats (bryggplats):_________________________________________________

Kontraktet syftar till att:

 1. Skapa tydlighet mellan klubben och hyresgästen.
 2. Informera övriga hyresgäster i varvet vilka som finns på platsen.
 3. Skapa möjlighet att kontakta andra hyresgäster om exempelvis sliparbeten planeras.

Hyreskostnader: Oktober – Mars 500kr/månad, April – September 250kr/månad
Renovering av båtdetaljer i snickeriet 150kr/månad

Regler:

 • Hyresperioden är begränsad till 3 månader (syftet med detta är att göra platser tillgängliga för fler medlemmar) med möjlighet till förlängning om inte kölistan har någon förfrågan eller om varvsfogde eller styrelse anser att kontraktet inte kan förlängas.
 • Hyresgästen ansvarar för att hålla rent och snyggt på de arbetsytor de använder.
 • Hyresgästen rapporterar uppkomna skador på inventarier eller lokal till varvsfogden.
 • Rökning är naturligtvis förbjuden i lokalen. Rökning sker utomhus och fimpar plockas upp.
 • Innan sliparbeten påbörjas informeras övriga hyresgäster om aktiviteten så de har möjlighet att täcka egendom.
 • Då sliparbeten påbörjas skall utsugsfläkt användas samt att luftvärmepumparana stängs av.
 • Hyresgästen tömmer soporna på sitt område efter avslutat arbete.
 • Hyresgästen har rätt till fri uppställning av båtvagn på av varvsfogden anvisad plats under hyresperioden.

Kontaktpersoner:
Varvsfogde Marianne Günther 070-676 43 74
Ordförande Mats Norell Tel: 070-6070643.
Fogde Lyvikshamnen / upplagsplats varvet Marianne Günther 070-676 43 74

Underskrift: Datum:___________________________________________________________________

________________________________ ____________________________________

Varvsfogde Marianne Günther Hyresgäst

 

 

 

 

Väder

Sponsorer

Länkar

 • Båtunionen
 • Dalarnas Båtförbund
 • Ludvika segelsällskap