Styrelse/Kontakt

Ordförande

Mats Norell
Tel: 070-607 06 43
E-mail: mats.norell@dalarnasbatforbund.se

Vice ordförande

Vice ordförande är för närvarande vakant.

Sekreterare

Johan Nygren
Tel: 073-933 56 59
E-mail: sekreteraren@ludvikamotorbatsklubb.se

Kassör

Tillförordnad Kassör är för närvarande Lennart Norberg
Tel: 070-686 42 50
E-mail: lennart@tsgruppensverige.se

Hamnchef

Karl Drakos
Tel: 072-732 22 49
E-mail: kd.bil.marine@gmail.com

Vice Hamnchef

Anders Ekberg
Tel: 070-558 38 85
E-mail: andersekbergabb@gmail.com

Upplagsfogde Lyvikshamnen/Badhushamnen / upplagsplats varvet

Marianne Günther
Tel: 070-676 43 74
E-mail: brittmy@outlook.com

Varvsfogde

Marianne Günther
Tel: 070-676 43 74
E-mail: brittmy@outlook.com

Lövönfogdar

Lövöfogdar är för närvarande vakant.

Reklam/Sponsoransvariga

Anders Ekberg
Tel 070-5583885
E-mail: andersekbergabb@gmail.com

Väder

Sponsorer

Länkar

  • Båtunionen
  • Dalarnas Båtförbund
  • Ludvika segelsällskap