Badhushamn och Lyviken

Före all uppställning av båtar och vagnar: Kontakta ansvarig fogde.

Marianne Günther
Tel 070-6764374 Mail:  brittmy@outlook.com

Gäller också vid köp o försäljning av båthus. all information finns att läsa i LMK´s stadgar.

Uppställningsavtal skall skrivas på i samtliga fall.

OBS!!! Alla båtvagnar och båtar på upplagen skall vara märkta med Namn och telefonnummer.

 

Säsongsavgift Lyviken: Öppen plats och hus 1000:- + medlemsavgift i Lmk

Säsongsavgift Lyviken: Sommaruppställning av båtvagn

på särskild plats  200:- + medlemsavgift i Lmk

Säsongsavgift Badhushamn: Hus   500:- + medlemsavgift i Lmk

Varvet Lyviken: Kontakta ansvarig Varvsfogde Marianne Günther

tel 070-6764374 mejl   brittmy@outlook.com

 

Väder

Sponsorer

Länkar

  • Båtunionen
  • Dalarnas Båtförbund
  • Ludvika segelsällskap