Miljöstation/Avfallsplan

Rutiner  underhållsarbete för LMK Ludvika.

För att begränsa spridning av förorening vid underhållsarbete som målning, slipning och färgrester skall presenning läggas under båten som skydd.

Efter arbetets slut skall resterna transporteras till en godkänd mottagare.

Klubben har även en miljöstation i hamnen där all miljöfarligt avfall från båtarna skall placeras i märkta kärl och platser.   Där finns också avfallsbehållare med flerfackskärl för sortering av övriga förpackningar, t.ex. glas, metall, tidningar, returpapper samt utsortering av matavfall och restavfall (brännbart).

Enligt Havs och Vattenmyndighetens riktlinjer för båtar i insjöar får ej bottenfärg men biocidinnehåll användas.

Absol finns i miljöstationen som suger upp olja, diesel, bensin och även färgrester vid spill om olyckan skulle inträffa.

Nedan visas avfallsplanen:

 

Styrelsen LMK

Väder

Sponsorer

Länkar

  • Båtunionen
  • Dalarnas Båtförbund
  • Ludvika segelsällskap