Styrelse / Kontakt

Ordförande

Mats Norell
Tel: 070-607 06 43
E-mail: mats.norell@dalarnasbatforbund.se

 

Fogde Lyvikshamnen / upplagsplats varvet

Lars Hansson
Tel: 070-563 51 90
E-mail: lars519@telia.com

Reklam / Sponsoransvarig

Vakant

Vice,Ordf.

Vakant

 

Kassör

Lars Hansson
Tel: 070-563 51 90
E-mail: lars519@telia.com

Sekreterare

Jan-Erik Andersson
Tel: 073-0585339
E-mail: sekreteraren@ludvikamotorbatsklubb.se

 

Hamnfogde / Båtplatser

Bengt Nordin
Tel:070-299 20 54
E-mail: w30.bengt@gmail.com

 

Varvsfogde

Karl Drakos
Tel: 072-732 22 49
E-mail: kd.bil.marine@gmail.com

 

Lövönfogde

Mauri Virtanen
Tel: 073-3140656
E-mail: mauriantero54@outlook.com

 

Roberto Granberg
Tel: 070-672 97 96
E-mail: robertogranberg73@outlook.com

 

Väder