Om LMK

Ludvika motorbåtsklubb bildad 1927
Ludvika Motorbåtsklubb har genomgått och genomgår en rasande utveckling, klubben bildades redan 1927 från 2006 har allt gått…snabbt framåt. Då varande styrelse började då känna ett kraftigt tryck på att båtklubben hade för liten kostym, trycket från köande medlemmar att få båtplats hade ökat år från år nu var det dags att göra något antal platser att tillgå var då ca 107st dock var platsen för den befintliga hamnen ej möjlig att bygga ut till det behov som då fanns.
2006 togs då ett medlemsbeslut efter förslag från styrelsen att klubben skulle söka byggnadslov mm för att flytta hela hamnen till en vik nedanför Ludvika centrum. Februari 2007 startade byggandet av en ny pir 160m lång och 3,5m bred i vinkel. Våren 2007 stod piren färdig, befintliga bryggor renoverades och flyttades samt nya köptes in så att det totala plats antalet i nya hamnen blev 200st invigning skedde sommaren 2007. I hamnområdet byggdes även en restaurang känd under namnet ”Restaurang Piren”.
2008 invaldes ny styrelse i klubben som fortsatte att driva på utveckling i hamnområdet, 2009 installerades kameraövervakning av hamnen detta som första båthamn i Sverige.
Den nya hamnen blev väldigt populär som ett utflyktsområde helt enkelt, trycket på båtplatser tog ny fart och fortsatte att öka så våren 2010 togs beslut att starta projektet ”Marina 2015” hela projektetplanen blev 5år för att inte pressa klubbens ekonomi för mycket. Under 2010 blev nytt utökat arrende och byggnadslov söktes för ännu en pir klart som skulle anläggas mot befintlig pir från motsvarande sida 65m lång och även den 3,5m bred i överkant och med ett 30m brett hamninlopp, samt hela projekteringen av nya delen av hamnen. Sommaren 2010 stökades även gamla hamnen upp för att används för i och upptagning och servicehamn med max liggtid 24tim.
Februari 2011 startade arbetet igen i nya hamnen med muddring i den inre delen av hamnen för att öka vattendjupet och ny landbrygga byggdes med plats för ca17 båtar. Starten av nya piren drog igång våren 2012, piren samt bryggor och ny gästhamn stod klart sommaren 2013 vilket gav klubben ytterligare 26 platser även detta område med kameraövervakning. Sjömack för bensin / diesel och en latrintömningsanläggning installerades i servicehamnen Lyviken 2015.

Väder

Sponsorer

Länkar

  • Båtunionen
  • Dalarnas Båtförbund
  • Ludvika segelsällskap