Avgifter / säsong

Faktura skickas ut till medlem i Februari för betalning av påbörjad säsong.

5 st EKPLATS 2.0 m bred 500 kr
71 st LITEN 2.5 m bred 1 125 kr
121 st MELLANPLATS 3 m bred 1 750 kr
38 st STOR 3.5 m bred 2 375 kr
9 st EXTRA STOR 4 m bred 2 375 kr
Totalt:244

Medlemsavgift: 500 kr
Kameraövervakning: 260 kr

Ligger man på landström tillkommer per säsong en avgift på 300:-
(landström = längre perioder av förbrukning ström)

Exempel:
Stor plats, 2 375 kr
Medlemsavgift, 500
Kameraövervakning, 260 kr
Landström, 300 kr
Totalkostnad per säsong = 3 435 kr

För den som vill för att stödja oss och vara med i vår förening
så går det utmärkt att endast vara medlem av en kostnad av 500 kr

 

Väder