Medlemsavtal

Överenskommelse- och information med gamla och nya medlemmar i

Ludvika Motorbåtsklubb.

En kortfattad information om vad som gäller som medlem. För övrigt hänvisas till stadgar och ordningsregler m.m. som finns på klubbens hemsida, www.ludvikamotorbatsklubb.se

Villkoren kan förändras av styrelse och medlemsbeslut.

För medlemskap gäller följande:

1.Hamnchef tilldelar medlemmen hamnplats enligt gällande kölista.

2.Medlemsavgift, hamnavgift- och kameraövervakningsavgift betalas via faktura.

3.Uteblir betalning av faktura efter en påminnelse eller överenskommelse med kassör avförs medlemmen och platsen tilldelas annan person på gällande kölista.

4.Uppsägning av medlemskap skall ske senast den första november före nästa års fakturering, enl paragraf 2.4 i stadgar.

5.För samtliga båtplatsmedlemmar gäller arbetsplikt (4 timmar/år). Ej utförd arbetsplikt debiteras medlem 500kr/år.

6.Utlåning av betald hamnplats ska meddelas och godkännas av hamnchef.

7.Erlagda avgifter av utlånare och den som lånar plats görs upp mellan berörda och hamnchef informeras.

8.Samtliga bryggor har kameraövervakning. Om båtägare orsakar utryckningskostnader för klubben debiteras berörd båtägare kostnaden.

Särskilda regler gäller för båthus och uppställningsplats där medlem förbinder sig att följa anvisningar. Medlem får kontakta ansvarig för Badushamn och Lyvikshamn om information och anvisning.

Väder

 • Nu
  Bild
 • Lördag
  Bild
 • Söndag
  Bild

Sponsorer

Länkar

 • Båtunionen
 • Dalarnas Båtförbund
 • Ludvika segelsällskap